Bloedarmoede

Leden Login

Bloedarmoede.eu
Alles over de symptomen,
oorzaken en het behandelen
van bloedarmoede.

Een Andere Visie Op Een Vermoeiend Verschijnsel

Geschreven door Jaap Huibers

Een Andere Visie Op Een Vermoeiend Verschijnsel Bloedarmoede komt meer voor dan men in het algemeen denkt. Het wordt beschouwd als een onschuldige aandoening. Die met ijzeraanvullingen gemakkelijk te verhelpen is. Bloedarmoede wordt vastgesteld door het hemoglobine-gehalte van het bloed te bepalen. Dit gehalte van het bloed te bepalen. Dit gehalte is een strikt persoonlijke waarde, die afhankelijk is van je gehele persoonlijkheid. Hoewel er wel een objectieve, medische norm bestaat. Te weinig hemoglobine geeft klachten als vermoeidheid, labiliteit, geirriteerdheid en nervositeit. Over de oorzaken van bloedarmoede wordt heel verschillend gedacht: slechte voedings-of leefgewoontes, een slechte darmfunctie en de maandelijkse menstruatie kunnen alle oorzaken zijn van bloedarmoede.

Dit Ankertje benadert bloedarmoede echter op een geheel andere wijze. De mens is namelijk meer dan een 'fabriek' waarin zich tal van chemische processen voltrekken. We moeten kijken naar de achterliggende oorzaken. Naar de manier waarop we er als mens zijn. Uitgangspunt is hierbij: 'Hoe kan ik open leren zijn voor mijn eigen wezen, uitgaande van de lichamelijke verschijnselen die zich voordoen. Op weg naar verder... Op weg naar verder kan niet zonder voldoende ijzer in de smidse van ons bloed. Op weg naar verder... dat is ijzer toelaten in je wezen om er zelf te kunnen zijn, met en voor de ander.

Het boek is hier te bestellen!